MENIGHEDSRÅD – VALG 2018

kandidatsliste-til-menighedsrc3a0dsvalg-2018-1.jpg

kandidatsliste-til-menighedsrc3a0dsvalg-2018-2.jpg

kandidatsliste-til-menighedsrc3a0dsvalg-2018-3-e1519213843800.jpg

GUDs Folks Stemme
Med tak til vore repræsentanter i menighedsrådet for deres arbejde gennem snart fire år kan vi nu glæde os til at vælge et nyt råd for de næste fire år. Det skerlørdag/søndag den 17./18. marts 2018. En god mulighed for os alle at få indflydelse på livet og aktiviteterne i vor menighed ved at stemme på de ialt 10 medlemmer af rådet. Er du fyldt 16 år på valgdagen, kan du både vælge og stille op som kandidat til menighedsrådet. Det er vigtigt, at du står på valglisten for vor menighed.Valglisten bliver fremlagt til gennemsyn i Kirken og på kontoret søndag den 14. januar efter 10-messen. Er du ikke opført, kan du ved samme lejlighed blive ført på ved at udfylde en blanket. Vil du foreslå en kandidat – du må også foreslå dig selv! – , så bedes du få udfyldt en Kandidatblanket, som også ligger fremme i Våbenhuset og på kontoret. Blanketten skal være udfyldt og afleveret hos P. Kris senest den 18. februar kl. 16. Kandidatlisten offentliggøres torsdag den 22. februar i våbenhuset og på hjemmesiden. Fra fredag den 23. februar til og med den 16. marts kl. 16 kan du brevstemme. Brevstemmematerialet ligger til afhentning på kontoret i de sædvanlige åbningstider. Selve afstemningen finder sted i Menighedssalen i Ryesgade 26 før og efter messerne den 17./18. marts.
Et godt valg ønsker
Valgstyrelsen

***

 

ORDET FRA SOGNEPRÆSTEN

“Da lægfolket jo har del i Kristi gerning som præst, profet og konge, har det også en aktiv rolle i Kirkens liv og virke. Inden for Kirkens fællesskaber er det arbejde så vigtigt, at selv hyrdernes apostolat som oftest ikke kan opnå nogen virkning uden dette arbejde. Lægfolk med et sandt apostolisk sindelag kommer nemlig deres brødre til hjælp og styrker åndeligt såvel hyrderne som resten af det troende folk (jf. 1.Kor. 16,17-18), ligesom de mænd og kvinder, som hjalp Paulus med forkyndelsen af det glade budskab (jf. Ap.G. 18,18.26; Rom. 16,3). Alle, som tilhører lægfolket, finder deres åndelige næring i en aktiv deltagelse i menighedens liturgiske liv og deltager aktivt i dens apostoliske arbejde. Mennesker, som måske lever fjernt fra Kirken, fører de tilbage den. De arbejder ivrigt på at udbrede Guds ord, især ved kateketisk arbejde. De stiller deres sagkundskab til rådighed og gør sjælesorgen og administrationen af Kirkens goder mere effektiv.

 

Sognet er meget tydeligt eksempel på det fælles apostolat. Der finder man alle mulige menneskelige forskelligheder, som dog forenes til ét og føjer sig ind i Kirkens helhed.1 Lægfolket bør vænne sig til at arbejde snævert sammen med præsterne i deres sogn.2 Lægfolket skal bringe deres egne og verdens problemer samt spørgsmål, der angår menneskenes frelse, ind i Kirkens fællesskab og ved fælles rådslagning diskutere og løse dem. Alle apostoliske og missionerende initiativer fra deres egen kirkelige families side skal de ivrigt understøtte efter evne.” (Apostolicam auctositatem, 10)

I denne tekst skriver Det Andet Vatikan Koncil om det fælles ansvar som både lægefolk og præsterne har for kirken og dens menigheder.

Ansvaret for Kirkens liv såvel som vidergivelse af troen til næste generationer og dem som ikke har kendt Kristus ligger ikke kun hos præsterne men hos alle Kristne. I kraft af deres dåb er alle kristne kaldet til, som Jesu trofaste disciple, at udbrede hans frelsende ord til alle. Dette kald finder sin opfyldelse i Kirkens fælleskab under vejledning af dens hyrder.

Hver af os har mange evner og talenter samt diverse sagkundskaber som kan bruges til at udbrede Evangeliets glade budskab til alle mennsker.

Derfor er et aktiv engagement i menighedens virke ikke kun en mulighed men en nødvendighed som hører til det kristne livskald.

Menighedsrådet er et privilegeret sted hvor dette ansvar kommer til udtryk. Efter at have opfyldt nogle få betingelser kan alle blive en del af rådet, som, sammen med menighedens præster diskuterer, planlægger og koordinerer diverse dele af menighedens liv.

Menighedsrådet er et vigtigt forum hvor menighedens mangfoldighed kommer til udtryk og forskellige holdninger  diskuteres. Dette råd, sammen med andre som indrages i dets arbejde, lægger retningslinjer for menighedens virke og sikrer de nødvendige elementer af menighedens liv som katekese, diakoni (karitativ arbejde) og liturgi.

Selv om menighedsrådet ikke er en demokratisk forum som varetager den øverste ledelse af menigheden, er det et nødvendigt og uundgåeligt element af menighedens virke. Det er bl.a. i menighedsrådet at de forskellige nådegaver som Gud har lagt hos de enkelte kan verificeres, udtrykkes og bruges til alles gavn.

Derfor er det vigtig at se dette råd ikke kun som en administrativ struktur men som et af de vigtige steder hvor Kirken – Kristi Legeme med sine forskellige lemmer kommer til synligt udtryk.

I marts 2018 skal der vælges nyt meninghedsråd.

Image result for valgDette valg er en chance til at på en ny måde reflektere over vores plads i Kirken og det som Jesus – Kirkens hyrde og  overhoved kalder enhver af os til.

Dette valg kan også være en chance til at overveje muligheden til at være en del af selve menighedsrådet.

Jeg inviterer jeg alle til at bruge de kommende måneder på at reflektere over vores kald til at være Jesu disciple. Han kalder sin Kirke til at være et fælleskab af “missionale disiple som tager initiativet, involverer sig, som går vejen sammen med, som bærer frugt og som fejrer.” (Pave Frans, Evagelli Gaudium, 24)

Enhver af os har sit plads ved Herrens bord. Lad os hjælpe hindanden i at finde den. Lad os hjælpe hinanden i at vokse som lemmer på Kristi Hellige Legeme.

p. Kris

ORDET FRA BISKOPPEN

 

Fire år går hurtigt, så den 18. marts skal der igen være valg til menighedsrådene i vort bispedømme, og efterfølgende skal der af de nye menighedsråd udpeges medlemmer til pastoralrådet.

I snart 50 år har vi haft menighedsråd i vort bispedømme, et udtryk for lægfolkets aktive deltagelse i at fremme livet i menighederne ved både at bringe inspiration og organisere praktisk hjælp, alt sammen i et loyalt og tillidsfuldt samarbejde med sognepræsten. I kraft af dåb og firmelse har alle troende et medansvar for, at Kristi budskab bliver kendt, og fællesskabet mellem alle i en menighed bliver etableret og styrket.

Gennem disse næsten 50 år har menighedsrådene vist sig at være værdifulde organer ved både at være en støtte til præsterne og ved at gøre det muligt for lægfolket at gøre brug af sine nådegaver og talenter. Generelt set har vore erfaringer været gode; men et værdifuldt samarbejde afhænger altid af alles gode vilje: Præsternes vilje til at motivere lægfolket og give det muligheder for at engagere sig, lægfolkets vilje til at samarbejde godt indbyrdes og respektere sognepræstens særlige overordnede ansvar som menighedens hyrde og støtte ham i denne opgave.

I de senere år har det i nogle menigheder ofte været vanskeligt at finde kandidater til menighedsrådene. Der kan være mange grunde: De ældre dør eller ønsker at træde tilbage, de unge har travlt med studier og familier og skifter måske ofte bopæl. Andre menighedsmedlemmer, især fra udlandet, kender ikke traditionen med menighedsråd. Andre steder har der været konflikter, som har taget modet fra folk.

Så forståelige disse årsager kan være, må de ikke afholde nogen fra at stille op til menighedsrådet. Jo flere der stiller op, jo bedre bliver  menighedernes interne mangfoldighed repræsenteret, og jo bredere bliver grundlaget for dialog og dermed  til forhindring af misforståelser.

Jeg opfordrer derfor alle, som efter de gældende regler har mulighed for at stille op, til også at gøre det, ligesom jeg opfordrer alle stemmeberettigede til at deltage i valghandlingen. Efter valget til menighedsrådene skal der udpeges medlemmer af pastoralrådet. Pastoralrådet skal på bispedømmeplan danne forum for den samme dynamik som i menighederne. Derfor håber jeg, at der også vil være det fornødne antal beredvillige til at indtræde i pastoralrådet.

Jeg anbefaler det kommende valg og arbejdet i de nye råd til alles forbøn og ønsker alle en velsignet fastetid.

København, askeonsdag den 14. februar, 2018

+Czeslaw

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s