UGENS NYHEDER – WEEKLY NEWS

lent.jpg

DET NYESTE SOGNEBLAD KAN LÆSES HERE

FASTETID I MENIGHEDEN – AKTIVITETER * LENT IN OUR PARISH – ACTIVITIES

  1. I dag afholdes menighedsrådsvalg. Det er muligt at stemme efter alle messer i menighedssalen. Vi opfordrer alle stemmeberettigede til at deltage i valget. Kandidatslisten findes i våbenhuset og i menighedssalen.
  2. Tirsdag  den 20. Kar Heinz Westarp kommer på besøg i seniorklubben. Vi starter kl 14.30 med kaffe og kage og kl. 15 begynder Karl Heinz med sit spændende indlæg. På glædeligt gensyn ønskes I alle, der møder op. Kl. 16.00 – korsvejsandagt. Tuesday – 7pm, way of the cross in English followed by mass.
  3. Lørdag den 24. kl. 14.00 Messe på spansk.
  4. Søndag den 25. – Palmesøndag . Højmessen begynder med palmevelsignelsen og processionen. Liturgien starter på Skt Knuds Torv på den anden side af Strøget.
  5. Tirsdag den 27. kl. 17.00 fejres Oliemessen (en messe hvor de hellige olie som er brugt til dåb, firmelse og de syges salvelse bliver indviet) i domkirken i København. Alle er inviterede til at deltage i denne messe.
  6. Tidspunkter for Påskegudstjenester findes på plakaten og flyers i våbenhuset og på hjemmesiden. Mulighed for skriftemål mandag, tirsdag og onsdag i Den Stille Uge.
  7. Påskenat bliver 6 personer optaget i Kirkens fuldgyldige fælleskab og 4 personer bliver døbt. Fastetiden er for dem en særlig forberedelsesperiode til disse vigtige begivenheder. Lad os støtte dem med vores bøn