UGENS NYHEDER – WEEKLY NEWS

– Mandag den 21. kl. 19.00 (efter messen) – katekese for voksne. Dagens tema: Ecclessia de Eucharistia vivit – om forhold mellem Kirken og Eukaristien. Alle er velkomne.

– Tirsdag den 22. mødes seniorklubben. Pater Meister kommer og afholder billedmeditation om San Clements kirke i Rom. Vi mødes kl. 14.30 til kaffe og kage, og kl. 15.00 starter pater Meister sit indlæg , som slutter ca. kl. 16.  På glædeligt gensyn.

– Lørdag den 2. 11 kl. 15.00 Messe for vores afdøde i Nordre Kierkegårds Kapel. Efter messen går vi i processionen til gravene. Ønsker du navnene på dine nærmeste afdøde læst inden messen skriv dem gerne på sedlen som du finder i våbenhuset. Sedlen skal afleveres hos præsterne eller på kontoret.

Du kan også skrive navnene herunder: