DEN SYNODALE PROCES I VORES MENIGHED

Allerede et stykke tid siden inviterede pave Frans hele kirken til en proces hvor alle troende er opfordret til at reflektere og tale sammen om den kirke vi er en del af. Denne proces som kaldes synode er en måde at involvere alle i den måde kirken er, virker og reformerer sig på.

Processen som involverer alle katolikker i hele verden, og derfor tager sin tid, er nu kommet helt tæt på, nemlig til vores menighed.

Hvad vil det hele betyde konkret?

I løbet af senere vinter (vi håber det bedste i forhold til covid restriktioner) og forår vil der være flere lejligheder til at mødes og tale sammen. Under disse møde vil alle få lejlighed til at dele sine drømme, positive erfaringer men også bekymringer og udfordringer de oplever i kirken. For at hjælpe vores samtaler stiller Pave Frans os nogle meget enkelte spørgsmål:

Hvordan kan vores fællesskab i Kirken blive stærkere?

Hvordan kan vi sørge for at inkludere alle – også dem der føler sig udenfor?

Hvordan kan vi deltage i gode beslutningsprocesser?

Hvordan kan vi bedst give vidnesbyrd om evangeliet?

Møder vil finde sted på følgende tidspunker:

Lørdag 19.02 kl. 15.00 – 18.00 i kirken (med en kaffepause) møde åben for alle. (sprog – dansk)

Søndag 20.02 kl. 11.30 – møde for unge (sprog – dansk)

Lørdag 19.03 kl. 15.00 – 18.00 i kirken – møde for ikke dansk talende (sprog – engelsk), og for alle som taler og forstår dansk i skolens gymnastiksal
Bliver det nødvendigt – kommer links til tilmelding her inden møderne

Forløbet vil ende med en fasteretræte som vil starte den lørdag den 26 marts.

RESSOURCER SOM KAN BRUGES I PROCESSEN