UGENS NYHEDER – WEEKLY NEWS

  1. Tirsdag  den 13. – mindes den hl. Stanislas Kostka, jesuit. Samme dag holder Skt. Knuds Seniorklub møde. Mødet starter med kaffe og kage kl. 14.30, hvorefter Helle Vagnsø vil holde foredrag. Alle er velkomne.
  2. Onsdag den 14.  – den hl. Joseph Pignatelli – jesuit mindes i messen kl. 8.00
  3. For menighedens økonomiske fremtid, opfordrer menighedsråddet  alle til at tilslutte sig kirkeskatteordning. I den katolske kirke i Aarhus betales der kun kirkeskat af 18% af menigheden, som er ikke nok til at forsørge kirken på længere sigt. Næste søndag efter højmessen vil menighedsrådsmedlemmer står til rådighed i kirken og hjælpe alle der har interesse for at tilmelde sig kirkeskatten.
  4. Næste søndag er også efter Pave Frans’ ønske markeret som de fattiges dag.
  5. Vi siger stor tak til alle som har hjulpet under besøget af den hl. Theresas relikvier. Tak til sekularkarmelitter: vores sakristan Ole og Inge for forberedelserne tjenesten i sakristiet og kirken og for blomsterne. Tak til dem som har hold vagt i løbet af dagen og hjulpet med at bære relikvierne ind og ud. Tak til Olav og sangere og Xavier samt det engelske kor. Tak til Viktor og Hong og stor flok af ministranter. Denne dag har for mange været en vigtig åndelig begivenhed!

Bestyrelsen for Skt. Knuds Stiftelse, som administrerer jesuitternes ejendomme og økonomi i Aarhus, måtte på sit sidste møde træffe en tung beslutning vedr. Katolsk Infobutik – boghandleren som gennem mange år har fungeret ved siden af kirken. Forretningen har i lang tid været en vigtig del af jesuitternes arbejde i Aarhus og derfor har Stiftelsen støttet butikken økonomisk, da butikken i sig selv ikke kan løbe rundt. Gennem de sidste år er tilskuddet steget til omkr. 800.000 DKK om året – en udgift som Stiftelsen ikke længere kan tillade sig, især ikke med tanke på de mange andre større udgifter til vedligeholdelse og renovering af ejendommene. Det blev derfor besluttet, at butikken ophører med sidste åbningsdag den 22.12. Ophørsudsalg vil begynde fredag den 9.11. Lokalerne, som er brugt af forretningen, forbliver i jesuitternes varetægt – og vil blive brugt til pastoralt arbejde og danne en ramme om nye projekter. Denne beslutning var bestemt ikke nem at tage, og vi er klar over, at den betyder et tab for det kristne miljø i Aarhus. Vi er samtidig nødt til at forholde os realistisk til vores økonomi og samtlige udgifter som Stiftelsen har. Vi siger en stor tak til de nuværende, samt tidligere medarbejdere og frivillige, som gennem mange år har gjort butikken til et vigtigt mødested for mange. Et sted, som har været et betydningsfuldt element, af det kristne landskab i Aarhus.
Skt.Knuds Stiftelses Bestyrelse

Også vores menighed er i stor grad blevet afhængig af Skt. Knuds Stiftelsens økonomiske støtte. Denne situation er ikke normal for en menighed, som i princippet selv burde kunne klare sine udgifter. Vores menighed – den største katolske menighed i Danmark – er samtidig den næstsidste hvad angår sine medlemmers kirkebidrag. Dette forhold må ændres, for at menigheden kan få en selvstændig, sund økonomi.Skt. Knuds Stiftelses tilskud til menigheden vil derfor falde med 100.000 fra næste år og fjernes helt inden for nærmeste tidshorisont. Dette betyder at alle medlemmer bør genoverveje deres økonomiske støtte til kirken i form af kirkebidrag (kirkeskat). Denne proces er på ingen måde et udtryk for at jesuitterorden ønsker at trække sin støtte til menigheden tilbage, men er en naturlig udvikling, hvor menigheden får lov til at blive mere og mere selvstændig.Vi opfordrer derfor alle, især de, der ikke allerede er tilmeldt kirkeskatteordning, til at reflektere over det, og over den enkeltes mulighed for at bidrage til vores menighed. Man kan tilmelde sig online på https://www.katolsk.dk/kirkeskat/ eller ved at henvende sig til kirkekontoret på hverdage mellem kl. 17.00 og 20.00. Vi minder om at kirkebidrag trækkes fra skat, hvilket betyder at man får ca. 1/3 af bidraget tilbage. Kirkebidrag er ikke kun en praktisk økonomisk støtte for kirkens drift, men et synligt udtryk for, at vi alle er kirken og at menigheden er alles ansvar.