UGENS NYHEDER – WEEKLY NEWS

Palmesøndag begynder den Stille Uge – det liturgiske års vigtigste tid.

Påskenat bliver 3 personer døbt og 3 personer optaget i Kirken. Lad os huske dem på en særlig måde i denne uge.

– Traditionen tro afholder vi en reception i menighedssalen efter Påskenatsliturgi. Igen i år vil den være en sammenskudsgilde. Kom med en kage, en skack eller noget at drikke. Denne dag byder vi nye medlemmer velkommen i vores menighed, både dem som konverterer og de døbte. Vores bord må ikke stå tom! Tilmeld dig gerne på listen i våbenhuset.

 

DET NYESTE SOGNEBLAD KAN LÆSES HERE