KOM OG VÆR MED I VORES NYE GRUPPER

Katekese for voksne 2019/2020

– hver 3. mandag i måneden

Image result for adult group at a lectureVil du gerne fordybe dig i din tro? Fordybe dig i det, som du kender allerede og lære nye ting omkr. kirkens lære og tradition? Hver 3. mandag i måneden kl. 19.00 vil der være muligt, at være med i en katekesegruppe for voksne. I år vil Messen og dens struktur være udgangspunkt til katekeseforløbet som det fremgår af emneoversigten nedenfor. Aftenerne kan følges enkeltvist, men udgør samlet en helhed. Katekeserne finder sted i menighedssalen. Kom og vær med.
Anne-Mette Frey, P.Kristof, P.Kris m.fl.

16.09 – Introduktion til forløbet. Hvad er liturgi?

21.10 – Eukaristien som Kirkens sakramente. Hvor Kirken, Kristi legeme, bliver til.

18.11 – Forsoning – Eukaristi som et sakramente, der giver forsoningen. Forsoningens plads i messen. Messens forhold til dåben og forsoningens sakramente.

16.12 – Ordets liturgi. Ordet som “sker” i liturgien. Forskel mellem at læse og at forkynde. Det katolske syn på Guds Ord. Ombygningen af tekstrækkerne.

20.01 – Forbønner. Forberedelsen af gaver. Kollekt. “Frugt af jorden og menneskernes arbejde”. Det sakramentale princip: stof og handling/ord.   Sakramentets “stof”  i Messen.

17.02 – Epiklsesis som Messens centrum – Helligåndens virke i Eukaristien.

16.03 – Forvandling – realpræsens. Katolsk/luthersk syn på nadveren. Hvorfor opbevarer vi sakramentet? Tilbedelsens ophav i Messen.

20.04 – Kommunion vs. altergang. Den Hl. Augustin – bliv til det du modtager – Eukaristien fører os tilbage til fællesskabet.

18.05 – Ite missa est – messen og det daglige liv. Hvordan kan livet blive til et sakramente? 

Hent inspiration til din hverdag i Messens læsninger 

– hver 4. mandag i måneden. (primær målgruppe: 20-55 årige).


Related image

Kan Messens læsninger oplyse min hverdag i forhold til studie og arbejde? Hvordan kan jeg fordybe mig i Messens tekster?

En gang om måned bliver det muligt, at mødes og blive beriget af, hvordan Guds Ord inspirerer os i vores hverdag og daglige gøremål på arbejdspladsen og i familien.

Hver 4. mandag i måneden kl. 19.00 mødes vi i menighedssalen for at dele tanker omkr. søndagens læsninger. Du behøver ikke være bibelforsker og kende meget til Bibelen for at kunne læse den og lade den give dig indsigt og inspiration. Kom og være med. P. Kristof

A sharing forum for researchers and professionals working with science.

Every 2nd Monday of the month. 

Image result for science faith

Does your work have to do with science? Are you a researcher, professor, high school science teacher? Join our new group that will be a forum for discussion and sharing on questions concerning faith and reason. (group is reserved only for professionals working in academia or other fields involving science) For more details write to Fr. Kris at augustyniak@jesuitterne.org. The group meets for the first time Monday 9.09 at 19.45 at Peter Fabers reading room at the 3rd floor in the parish house.