EFTERÅR

Kære venner,

snart begynder vi i kirken at synge den salme som så mange bruger som bordbøn nemlig “Alle gode gaver…”. Vi går ind i høstens tid, en tid hvor vi med taknemlighed ser på de utallige gaver Gud har givet os. En lang og solrig sommer har været en kæmpe gave for os alle og jeg håber at I kunne nyde den.

Den tid vi begynder er af foreskellige kirker, kaldet “skabelsens tid”. Pave Frans opfordrer os til at fejre den 1. september som skabelsens dag.

Hvad kan “skabelsens tid” blive til for mig og for dig? Selvfølgelig er vi inviterede til at reflektere over vores måde at værne om den store gave Gud har givet os – vores fælles hjem – jorden. Vi må en gang til tænke på hvordan vi bruger alle de ressourcer som står til vores rådighed, både på det personlige plan og på familie – og samfundsplan. Måske kan vi en gang til kigge nærmere i vores køleskab og se hvor meget af det vi har købt der ender i skraldespanden? Kunne vi købe mindre? Eller finde en måde at dele det med andre? Måske kan vi se på vores indkøbsvaner. Er alt det jeg køber virkelig nødvendigt? Lægger jeg mærke til hvem laver de varer jeg køber? Tænker jeg overhovedet på hvem har syet bukserne jeg har på, eller hvem har dyrket de bananer jeg spiser? Får de mennesker en retfærdig løn? Har de gode arbejdsvilkår? Vores vaner og holdninger påvirker også de menneskers liv.

Men skabelsens tid har også en anden dimension. Gud giver os verden som han har skabt og samtidig inviterer os til at være “medskabere”. At føre skabelsens værk videre. I hvert ord vi siger, hvert gestus vi gør, hver beslutning vi tager har Gud lagt en utrolig skaberkraft.

Blot et lille ord kan skabe smil og glæde. Et varmt håndtryk kan give trøst og mod. Hvilken verden skaber jeg omkring mig? En positiv verden fyldt med respekt og kærlighed? En verden hvor det gode får lov til at vokse og bliver plejet og værnet om? Eller måske bliver min verden en gang imellem fyldt med brok og bagtalelse ? Men kynisme og respektløshed?

Gud, som giver os plads i sin skabeværk, giver os også styrke til omvendelsen. Det er Ham som gør os i stand til at skabe en verden efter Hans vilje. En verden af retfærdighed, kærlighed og fred.

Skabelsens tid er Guds tid. En tid til lovsang for alle de gaver som kommer “oven ned”. Skabelsens tid er også min og din tid. Tid til at skabe sammen med Ham. Lad os bruge den godt!

Jeg ønsker jer alle en god start i skole, på arbejde og på universitetet. Dem som er flyttet til vores menighed byder vi hjertelig velkommen! Vores menighed og kirke er nu jeres! Velkommen i familien.

Hav et godt efterår.

p.Kris

Red Apples