FASTETID – AT VOKSE I DISCIPLESKAB

 

“Omvend jer og tro på evangeliet!” lyder ordene som vi hvert år hører fra præsten askeonsdag, når han der laver askekors på vores pande.Hvad betyder de? Hvad betyder ordet omvendelse som vi har brugt og stadig bruger så meget i kirken?For at kunne forstå omvendelsens betydning, må vi læse evangelieteksten hvor denne sætning stammer fra. Straks efter Jesu inviation til at omvende sig fortæller evangelisten os om Herren som går langs Galileas Sø og kalder sine disciple.

Der er i dette kald omvendelsens dybe betydning ligger. Ofte forbinder vi omvendelsen med en moralsk handling, hvor vi skal holde op med at gøre noget ondt og begynde på noget godt. Hvor mange af os husker vores små fasteøvelser hvor vi som børn skulle holde op med at spise slik og give en mønt til en fattig?

Evangelisten Markus’ tekst viser os, at omvendelsen ikke består i en moralsk handling.Den handler ikke om at følge en sæt regler og paragaffer, ikke en gang om at følge de ti bud! ”Herre, de har jeg gjort  fra min barndom. (…) En ting mangler du, sælg alt, hvad du har, og del det ud til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig” skriver Markus et andet sted i sit evangelium.

Koder-1-900x380

Den kristne omvendelse består først og fremmest i at følge en person. Jesus Kristus som inviterer dig og mig til en livsvandring, hvor han vil være vores trofaste medvandrer og støtte. Er jeg parat til, i denne fastetid, endnu en gang at sige ja til denne indbydelse? Give den levende Herre plads i mit liv og i alt hvad jeg foretager mig? Gøre Ham til en del af min hverdag?

Hvor tit spørger jeg mig i min hverdag: “Hvad vil Jesus gøre her?” “Hvordan vil Han tale  med denne person?” “ Hvordan vil Han håndtere dette problem eller denne konflikt?”Fastetiden er en periode som traditionelt også er den sidste forberedelsestid for dem som skal døbes Påskenat. Til dem som har sagt ja til at være Jesu disciple.

Lad os sammen med dem, som ser frem til at blive kristne reflektere over vores egen dåb. Dåben som er stedet hvor Jesus siger til dig og mig: “Kom og følg mig!” I vores menighed skal tre teenagere og en voksen døbes Påskenat og flere vil blive modtaget i Kirkens fuldgyldige fælleskab. Jeg opfordrer jeg alle til bøn for vores brødre og søstre som snart bliver en del af vores familie. Husk dem i jeres daglige bøn!

For os kristne er Fastetiden en fantastisk mulighed for at forny vores relation til Kristus. Kære venner, hver dag af de kommende 40 dage, tag evangeliet! Læs det! Lad Jesu holdninger, ord, gestus, hans måde at være på blive vores!

I dag har Kristus intet andet legeme end dit og mit. Ingen hænder, ingen fødder på jorden, end dine og mine. Øjnene, hvorigennem han ser med medfølelse på denne verden, er dine og mine øjne. Dine og mine er fødderne, som han går på, for at gøre godt. Dine og mine er de hænder, med hvilke han velsigner denne verden. Vores er hænderne, vores er fødderne, vores er øjnene, vi er hans legeme i verden! Kristus har intet andet legeme her på jorden end vores.

En godt og velsignet Faste og Påsketid til dig!

FASTETID I MENIGHEDEN – LENT IN OUR PARISH – AKTIVITETER – ACTIVITIES