ADVENT i MENIGHEDEN

advent surprise

1.) Den 30. november åbner julestalden foran kirken. Stalden er et fælleskirkelig projekt hvor mange menigheder fra vores by er involverede. Hver dag i december måned vil der være aktiviteter i stalden som vil minde os om Julens centrale budskab. Man kan finde programmet på projektets hjemmeside: www.jesusicentrum.dk

2. Den 13.12 kl. 12.00 vil store Luciaoptg starte foran domkirken. Mange børn fra forskellige skoler vil gå med sang gennem strøget. Optoget vil slutte med fælles sang i vores kirke. Kom og vær med!

2.) Hver dag i løbet af Adventstiden vil der være muligt at bede med en lille meditation omkr en tekst fra en af Kirkefædrene. Teksterne bliver lagt i kirken, på kirkens facebook og instagram.

3.) Alle advents tirsdage kl. 19.00 vil vi fejre en traditionel Rorate messe til ære for Jomfru Maria. Denne messe er fejret kun med levende lys.

4.) I løbet af Advent vil der være en kort prædiken under messerne om mandagen og fredagen.