BARNEDÅB

Skal jeres barn døbes?

Når en familie henvender sig til sognekontoret eller til en af præsterne for at bede om dåb, modtager forældre praktisk information omkring dåben. Endvidere tilbydes de mulighed for at modtage fælles undervisning. Desuden bedes familien om at afgøre, om de vil have barnet døbt på en ”dåbs-søndag” eller på et andet tidspunkt.

Ved at bringe deres barn til dåben bekender forældrene deres tro på, at Gud virkelig handler og skænker barnet nådegaver, som evne til at kunne åbne sig for troen og løfte om frigørelse. Frigørelsen vil dog ikke komme automatisk, men i samme grad barnet selv senere åbner sig for troen, for Gud og for Jesus Kristus. Derfor er barnedåben kun meningsfuld, hvis den sker i en sammenhæng af tro, og hvis barnet stilles ind i et kristent fællesskab, der kan formidle troens miljø. Kirkefællesskabets betydning ved dåben fremhæves ved, at kirken giver dåb af flere børn forrang for dåb af børn enkeltvis. Samtidig opfordrer kirken til, at mange fra menigheden deltager i dåbshandlingen. Menighedens højmesse er derfor den bedste ramme omkring dåben. Da dåben er optagelse i påskemysteriet, som kirken fejrer hver søndag, er desuden søndagen ganske særlig velegnet, som dåbsdag.

Barnet skal have mindst én fadder, som skal være katolik, være firmet og have modtaget 1. kommunion, leve et autentisk liv som kristen og være mindst 16 år. Foruden den katolske fadder kan der være en ikke-katolsk fadder (dåbsvidne), som også skal være kristen og fyldt 16 år.

Ved anmodning om barnedåb sendes til kirkekontoret:

  • barnets navn og CPR,
  • forældrenes navne og adresse,
  • samt fadderes fulde navne og adresser.