BØRNS OG UNGES SIKKERHED

Kirken har sammen med resten af samfundet del i ansvaret for, at børn og unge er beskyttet mod enhver form for overgreb. Overgreb undergraver børns ret til fysisk og psykisk velvære og deres ret til at vokse og udvikle sig i omgivelser, som anerkender deres iboende værdighed og værdi.

Ethvert overgreb mod børn er et brud på Guds bud og et svigt af menneskers tillid til dem, som har ansvar for deres vækst og udvikling. Oplevelsen af dette svigt forstærkes, når det begås af en person, som forventes at skulle leve efter klart definerede etiske regler.

Seksuelle overgreb begået af præster, ordensfolk eller andre, som gør tjeneste i Kirken, er tillige et svigt af deres kald til at tjene andre og af det kristne fællesskab, som har givet dem autoritet og ansvar.

Bispedømmets politik vedr. overgreb.

Bispedømmet København er forpligtet til at beskytte børn og unge i Kirken. Se nedenfor for oplysninger om, hvordan seksuelt misbrug kan anmeldes.

Hvis du har mistanke om at et barn er i overhængende fare, bør du kontakte politiet med det samme på tlf. 112 eller kontakt den lokale politistation.

Du kan også kontakte Videnscenter for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn (SISO), som giver dig råd om, hvad du skal gøre og hvor du skal henvende dig.

Kontaktpersoner i bispedømmet

Hvis du er blevet udsat for krænkelser

… nu eller tidligere – eller mener at kende en, der er blevet det, kan du rette henvendelse til en af nedenstående kon­taktpersoner. Disse kontaktpersoner kan hjælpe dig

  • ­til at gå videre til biskoppen.
  • ­til at anmelde en sag eller en mistanke til politi eller de sociale myndigheder også vedrørende overgreb, der måtte være sket tidligere.
  • ­og til at få psykologhjælp eller sjælesorg.

Pastor Niels Engelbrecht  

Tlf. 33 13 37 62 / 30 54 21 18

E-mail: sktansgar[a]gmail.com

Fhv. børnehaveleder Ulla Roed 

Tlf. 20 72 45 08

E-mail:ullaroed[a]ullaogleo.dk

Psykolog Peter Damgaard-Hansen

Tlf. 97 97 43 43/
40 12 66 44

E- mail:peter[a]docpeter.com

Beredskabsplan

På baggrund af de skandaler om seksuelle overgreb, som er sket i dele af Den katolske Kirke igennem de sidste årtier, har kirken i Danmark etableret et beredskab for tilfælde af mistanke eller sager om seksuelle overgreb begået af gejstlige eller andre ansatte inden for kirken. Dette beredskab er ikke en erstatning for politimæssig indgriben og efterforskning, idet sager, der skal anmeldes til politiet, vil blive anmeldt, men beredskabet har til formål at behandle eventuelle henvendelser på en professionel og korrekt måde.

I beredskabsplanen indgår en rådgivergruppe, der fungerer som fortrolig rådgiver for biskop Czeslaw Kozon.

 

Bispedømmets beredskabsplan kan læses i sin fulde længde på www.katolsk.dk/beredskab.pdf