DIAKONI OG OMSORG

Madbilletter

Hver mandag fra kl. 10:00 til 13:00 udleveres madbilletter , der kan bruges som betaling for et måltid hos Kirkens Korshær Nørre Alle 25.

Social Rådgivning

Dorota Matyjasek er uddannet socialrådgiver og har arbejdet som psykiatrisk rådgiver og socialhjælper for byens mest udsatte borgere.  Hun har erfaring i at arbejde med mennesker, der har været udsat for sociale begivenheder i deres liv – f.eks. mistet familie eller er blevet hjemløse.
Dorota Matyjasek vil være til tjeneste i vores menighed hver fredag mellem kl. 16.00 og 18.00. Hvis du vil tale med hende, finder du Dorota  i Kirkens Galleri eller på Kirkens Kontor. Dorota kan ikke løse dine problemer, men hun kan vejlede om, hvor og hvordan du får den rette hjælp. Kom trygt og tal med hende.

Dorota Matyjasek, mobil 23 66 02 05

Caritas Aarhus

Caritas er Den Katolske Kirkes nødhjælpsorganisation, der arbejder i hele verden. Læs mere om Caritas Danmark påcaritas.dk

I alle danske katolske menigheder er der valgt en sognerepræsentant for Caritas, som fungerer som bindeleddet mellem Caritas Danmark i København og de lokale menigheder. Sognerepræsentanternes opgave er at holde menighedsråd og menighed orienteret om Caritas’ arbejde, at fremme Caritas’ synspunkter, at påvirke menigheden til karitativt arbejde, at formidle menighedens synspunkter til sekretariatet, at holde sekretariatet orienteret om projektaktiviteter i sognet, at arrangere fundraising i sognet samt at fremme fasteaktion, juleindsamling, adventskollekt og punktindsamlinger. Een gang om året afholdes årsmøde for alle sognerepræsentanter på Magleås i Nordsjælland.

I Aarhus er Michael Andrew Dolan Møller sognerepræsentant i Katolsk Vor Frue Menighed. Ud over løbende at informere menigheden om kollekter og indsamlinger samt lægge magasinet Caritas Nyt og andet aktuelt materiale frem i våbenhuset har en lille gruppe på 4-5 ildsjæle igennem årene arrangeret adventsmarkeder, fairtrade-brunch, foredragsaftener og kirkekaffearrangementer.

Alle arrangementer bliver omtalt under meddelelserne ved messerne og i sognebladet. Desuden informeres menigheden, via messerne, altid om særlige indsamlinger og indsatsområder, og man opfordres ligeledes til at give brugte briller og frimærker til Caritas via kirkens kontor.

Caritas Aarhus-gruppen holder ikke faste møder i løbet af året, men mødes ad hoc til idéudveksling og planlægning af kommende aktiviteter. Hvis du er interesseret i at deltage eller har nogle idéer til indsamlingsarbejdet så kontakt:

Michael Andrew Dolan Møller
Tlf.: 2777 1329

Solidarity Project – at være der for dem som er på flugt.

Se vores hjemmeside.