Første Kommunion

Førstekommunion i 2020 er udsat pga. Coronavirus.

Førstekommunionen bliver flyttet til juni eller august, alt efter hvad omstændighederne tillader.
Der kommer en konkret udmelding, så snart det er muligt.

Opdateringer:
Vi opfordrer til, at man følger med på kirkens facebookside, for at få de nyeste opdateringer om, hvordan vores kirke håndterer situationen.
Undervisere