Menighedsråd

mrkand

Anne Mette Frey (Formand)
mettefrey@hotmail.com

 

 

mrkand


Tri Ngueyn 

 

 

mrkandMichael Dolan Møller (Sekretær)

 

 

mrkandHans Christian Christensen

 

 


mrkandOle Nielsen
(Næsteformand)

 

 


mrkand
Klaus Aarup

 

 

 

Katarzyna Skoluda

mrkand


Johnny Rønved

 

 

Suppleanter:
Maria de la Luz Perez Aguilar

Udover disse personer er menighedens tre præster medlemmer af Rådet:

p. Kris Augustyniak SJ
p. Kristof Michalski SJ
p. Herbert Krawczyk SJ

 

Menighedsråd blev indført i Den Katolske Kirke i Danmark af biskop Martensen og Synoden i begyndelsen af 1970’erne. Menighedsrådet vælges for 4 år og er overansvarlig for alt det, der foregår i menigheden.

Traditionen i vores menighed er, at vi søger konsensus og vi har sjældent afstemning. I sager angående tro, moral og liturgi kan medlemmer af menighedsrådet appelere til biskoppen, men det er endnu aldrig sket hos os.

Menighedsrådet har tavshedspligt, som særligt gælder i personsager, hvor en for tidlig åbenhed kan skade realiseringen af vores fælles beslutninger. I praksis offentliggør vi dog næsten alt gennem sognebladet.

Korte referater fra MR møder kan læses here:

Kort referat af Menighedsrådsmøde oktober 2018

Kort referat af Menighedsrådsmøde november 2018

Kort referat af Menighedsrådsmøde december 2018

Kort referat af Menighedsrådsmøde januar 2019

Kort referat af Menighedsrådsmøde  februar  2019

Kort referat af Menighedsrådsmøde  marts 2019

Kort referat af Menighedsrådsmøde april 2019

Kort referat af Menighedsrådsmøde maj 2019

Kort referat af Menighedsrådsmøde september 2019

Kort referat af Menighedsrådsmøde oktober 2019

Kort referat af Menighedsrådsmøde november 2019

Kort referat af Menighedsrådsmøde december 2019

Kort referat af Menighedsrådsmøde januar 2020

Kort referat af Menighedsrådsmøde marts 2020

Kort referat af virtuelt Menighedsrådsmøde april 2020

Kort referat af virtuelt Menighedsrådsmøde maj 2020

 

Image