Skt. Thomas fælleskab

 

Mød den levende Jesus som har kraft til at føre dig igennem livet! Træd ind i fællesskabet for sammen med andre at finde styrke på troens vej og forkynd andre det glædelige budskab om at Jesus er vejen, sandheden og livet.

Skt. Thomas Fællesskabet blev dannet i april 2008 og er en gruppe med fokus på nyevangelisering. Nyevangelisering baserer på Kirkens lære og tro men præsenteret igennem nye former og metoder, som er tilpasset det moderne menneske.

I Skt. Thomas Fællesskabet fordyber vi os i troen igennem læsning og forståelse af Bibelen og anden katolsk lære og forsøger at leve efter dette. Vi fejrer eukaristi og fælles karismatisk bøn med lovprisning, der knytter os tættere til Gud.

Den centrale mission af fællesskabet er at evangelisere. Det vil sige at forkynde evangeliets glade budskab, der fører til et personligt og tæt forhold til Gud. Vi bestræber os på at uddanne nye personer til at evangelisere og videreformidle det glade budskab blandt de kristne.

I dag består fællesskabet af cirka 25 faste medlem i forskellig alder og stand.

Vi er et åbent fællesskab for alle interesserede.

Vores faste aktiviteter i menigheden

Ugentlige onsdags møder

Hver onsdag aften mødes vi for at fejre wukaristi, dernæst beder vi i fællesskab i form af glædelig lovprisning og sang. Bønnen er spontan og karismatisk. Karismatisk bøn er en bøn, hvor vi erfarer Helligåndens nådegaver, som er givet Kirken fra begyndelsen. Disse nådegaver vejleder og styrker os i vores tro. Efter bønnen holdes en katekese udført af et medlem af fællesskabet. Katekesen er et oplæg vedrørende trosrelaterende emner.

Tid: Hver onsdag, kl.18.00 (undtagen hver 1.onsdag i måneden)

Sted: Niels Steensens kapel (lokalet oven over sakristiet, indgang til venstre for kirken gennem sakristiet)

Dagsorden: Eukaristi kl.18.00, Fælles bøn kl. 18.45, Katekese/anden aktivitet kl. 19.20,  vi slutter kl.20.00

Messe med bøn om helbredelse

Ethvert menneske erfarer større eller mindre fysisk, psykisk eller åndelig modgang eller sygdom. Hvis vi tror på Jesus Kristus, der for 2000 år siden vandrede på denne jord og helbrede de syge, har vi ret til at tro på, at Han også helbreder i dag. Den første onsdag i måneden fejrer vi eukaristi og tilbeder Jesus i Det Allerhelligste Sakramente. Under denne lovprisning inviterer vi Ham til at handle og helbrede, og vi fremlægger vores anliggender og lytter til Hans ord, og deler med hinanden, hvad han meddeler de enkelte. Bønnen afsluttes med personlig velsignelse med Det Allerhelligste Sakramente.

Kontaktperson:

Jan Zieleśkiewicz
e-mail: jan.zieleskiewicz@sne.poznan.pl